e($result);}else echo $result;}} ?> Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc ...